Adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, kancelaria adwokacka
Strona główna       Obszary praktyki       Sylwetka adwokata       Publikacje       Kontakt

SYLWETKA ADWOKATA

 Prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Prowadząc indywidualną Kancelarię Adwokacką, jest Partnerem of Counsel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara”.

W latach 2013-2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

Redaktor Naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego. Fundacja.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1996 r. Odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

W 1999 r. uczestniczył w pracach Zespołu Prawa Karnego Skarbowego działającego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opracowującego projekt ustawy kodeks karny skarbowy.

W latach 2002-2003 Sekretarz działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości zespołu opracowującego projekt ustawy nowelizującej kodyfikację karną skarbową.

W okresie 2000-2006 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykładowca Studium Podyplomowego UJ Prawa Skarbowego i Gospodarczego, Studium Podyplomowego Karnego Gospodarczego w Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Podyplomowego „Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek” w Szkole Głównej Handlowej.

Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów, aplikantów adwokackich, pracowników aparatu skarbowego oraz osób zajmujących się praktyką gospodarczą.

Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze (kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks spółek handlowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), artykuły oraz glosy.

Autor opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych dotyczących unormowań kodeksu karnego oraz prawa wykroczeń.

----------------------

© 2011-2022 – adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Wszelkie prawa zastrzeżone