Adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, kancelaria adwokacka
Strona główna       Obszary praktyki       Sylwetka adwokata       Publikacje       Kontakt

OBSZARY PRAKTYKI

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, oferując obsługę prawną w sprawach:

 • o przestępstwa
 • o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
 • wykroczeniowych
 • dyscyplinarnych

Adwokat Janusz Raglewski posiada szczególne doświadczenie zwłaszcza w sprawach z zakresu:

 • karnych aspektów obrotu gospodarczego (w szczególności przestępstw menedżerskich),
 • odpowiedzialności karnej za naruszenie praw własności intelektualnej (zwłaszcza przestępczości komputerowej)
 • przestępstw skarbowych oraz wykroczeń skarbowych (m.in. oszustwa podatkowe, wyłudzenia podatku VAT)
 • prawa karnego wykonawczego, w tym zwłaszcza odroczenia i przerwy wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia

Świadczone usługi prawnicze na terenie całego kraju obejmują w szczególności:

 • reprezentację Klientów w charakterze obrońcy albo pełnomocnika, zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, sšdowych, jak i wykonawczych
 • sporządzanie pism procesowych
 • sporządzanie opinii i analiz prawniczych
 • konsultacje prawne

Przedsiębiorcom Kancelaria oferuje usługę oceny ryzyka z perspektywy prawnokarnej podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego, co służy wyeliminowaniu ryzyk przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i ewentualności wykorzystania przez inne podmioty regulacji prawa karnego w walce konkurencyjnej.

Budowanie relacji z Klientem opiera się na pełnym zaufaniu oraz zrozumieniu Jego sytuacji, co pozwala na zastosowanie optymalnych rozwiązań. Kancelaria nastawiona jest na praktyczne i szybkie reagowanie na konkretne potrzeby Klienta.

----------------------

© 2011-2022 – adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Wszelkie prawa zastrzeżone